FINMEKANISKA i Landskrona AB
Företaget
Nyheter
Kompetens
Maskinpark
Detaljer
Kontakt
EXEMPEL PÅ DETALJER

I vår gnistbearbetningsmaskin kan vi framställa mycket komplexa former med hög precision och ytfinhet. Bilden till höger visar ett tillverkningsexempel, ett 100 mm brett kuggsegmentet med kuggmodul 8.

 

 

 

 

Några exempel på avancerade detaljer som vi tillverkat i vår fleroperationsfräs.

 

 

 

Exempel på detaljer framställda i vår fleroperationssvarv. Detaljerna nere till vänster är även rundgraverade i direkt samband med svarvningsoperationen.

 

 

     I vår FDM-friformningsmaskin kan vi på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt framställa mycket komplexa detaljer direkt från 3D-cadmodell till verklig prototyp/produkt, där "mjuka" egenskaper, som t.ex. hur produkten känns att hålla i handen, hur produkten ser ut och fungerar i sitt sammanhang, kan säkerställas.
Bilden visar en funktionsmodell till en apparatlåda direkt från FDM-maskinen. Modellen kan enkelt kan förses med elektronik, reglage, kontaktdon och indikatorer för fullständig funktionstestning.
De framställda detaljerna kan efterbehandlas för att uppnå olika egenskaper.Ett exempel på komplex detalj som vi slutmonterar och slutpackar åt kund.